Slide

TOZ İNDİRGEME VE TOZ BASTIRMA SİSTEMLERİ

TOZ İNDİRGEME SİSTEMİ

UYGULAMA YÖNTEMİ

Sistem her işletmede mevcut bulunan sadece SU ve HAVA ile çalışmaktadır. Sistemde kimyasal ve yabancı maddeler kesinlikle kullanılmamaktadır.

Püskürtme başlığında havanın sıkıştırılması ve aynı zamanda bu sıkıştırılan havaya belli periyodlarda ve damlacıklar halinde su verilmesi suretiyle, suyun pulvarize edilmesi sağlanmaktadır. 5 mikrona kadar küçülebilen su zerrecikleri toz zerreciklerinden daha küçük hale geldiğinden, daha çok toz zerreciklerini çevreleyebilmekte ve toza bir hacim kazandırarak ağırlaştırıp, malzemeyi ıslatmadan indirgemektedir.

Daha büyük su tanecikleri toz taneciklerini tutmaktan ziyade itekler. Böylece ya ortamı daha çok tozutur ya da çamurlaşma olmasını sağlar. SİSMAK Su Pulverizasyon Sistemi ile daha az su sarf ederek çok daha iyi bir performans elde edilebilmektedir.

Bütün bunlar SİSMAK’ın geliştirdiği bir elektronik kumanda panosunda, bir yazılım programı ile kullanılabilmektedir.

Arzu edilen nem, hava ve su oranları makine, malzeme, ortam ve iklime göre düşürülüp arttırılabilmektedir. Sistem yine bu yazılım sayesinde kapatıldığı an da otomatik olarak suyu tahliye edip, filtreleri temizlemekte ve olası donmalara karşı kendini koruyabilmektedir.

Nozlle’ların su tüketimi 0.5 – 6 bar sabit basınç ile 1 – 120 lt/ saat arasında ihtiyaca göre değişmektedir. Aynı zamanda kullanım alanına göre farklı tüketim kapasitesine sahip nozzle çeşitlerimiz mevcuttur.

Alüminyum Polyamid

Sismak Havalı Sulu Nozzle

Maşon Çeşitleri

Sismak Toz İndirgeme Sistemleri Nozzle Tipi, Çalışma Basıncı ve Tüketim Tablosu

Nozzle Tipi

SU

HAVA

Çalışma Basıncı

Su tüketimi

Çalışma Basıncı

Hava Tüketimi

SM.01

2 bar

10Lt / h

3 bar

2 m3 /h

SM.02

3 bar

30Lt / h

4 bar

3 m3 /h

SM.03

4 bar

40Lt / h

5 bar

4 m3 /h

SM.04

4 bar

60 Lt /h

5 bar

4 m3 /h

SM.05

4 bar

80Lt / h

5 bar

4 m3 /h

SM.06

5 bar

100 Lt / h

6 bar

5 m3 /h

Sismak Kumanda Üniteleri

Uygulama Noktaları